Cykloakce Moravskokrumlovsko na kole 2018

Připomínám, že tuto sobotu 12.5.2018 se bude konat tradiční cyklistická akce “Moravskokrumlovsko na kole” konaná mikroregionem Moravskokrumlovsko. Trasa č. 2 je vedena přes Templštejn, kde bude kontrolní, občerstvovací a razítkovací zastávka obce Jamolice. Fungovat by měla od 11:30 do 14:00. Po tomto čase bude k mání razítko u mne a měl bych měl být na hradě celý den k zastižení (pokud nebude nějak zvlášť nepříznivé počasí)
Další okruhy, program akce a případné další akce – viz obrázky a stránky mikroregionu.

Plán akcí a omezení pro návštěvníky v roce 2018

Předběžné termíny nejbližších plánovaných akcí na hradě v roce 2017 a 2018:

  • 12.5. – akce cyklovýlet Moravskokrumlovskem – další ročník – viz samostatný článek výše
  • 18.-20.5. – pracovní víkend s Brontosaury (ZČ HB FÉNIX)
  • 22.6. 2018 v 14:00 – bude probíhat na vyhlídce stavební obřad. Po dobu obřadu bude dočasně cca po dobu 1 hodiny uzavřen vstup na vyhlídku. Ostatní části hradu budou přístupné bez omezení.
  • 4. 7. 2018 – ze 4. na 5.7. bude na hradě přespávat putovní skupina dětí.
  • 15.7. 2018 – bude konán svatební obřad na vyhlídce. Po dobu obřadu bude přístup na vyhlídkovou plošinu dočasně omezen.
  • 3.8.2018 – 19.8.2018 – pracovně – zážitkový tábor s Brontosaurem (ZČ HB FÉNIX) spojený s archeologickým průzkumem
  • srpen – září 2018 – bude probíhat lokální archeologický průzkum. Práce budou probíhat i v prostoru kamenného schodiště do jádra, které bude letos opět dočasně uzavřeno a přístup do jádra bude možný obcházkou kolem latrín.
  • 1.9. 2018 -15:00 – podzimní akce s obcí Jamolice pro jamolické děti, ale nejen děti. Po dobu konání akce bude obsazeno spodní ohniště včetně přilehlé plochy.
  • 31.3.2019 – pracovní akce s CK Kudrna (cca 9:15 do 12:30) – práce budou probíhat v jádře hradu, kde bude omezen přístup do míst prací.

Uváděné termíny jsou přeběžné a mohou se v návaznosti na okolnostech a hlavně počasí měnit. V tyto dny bude možné zastihnout na hradě majitele.  Ostatní termíny jsou zatím volné, pokud by někdo chtěl  uspořádat nějakou akci např. pracovní. V případě zájmu prosím kontaktujte majitele – viz sekce kontakty.

U více-denních akcí budou brigádnici přespávat na hradě. Pokud nějaký turista plánuje na hradě přespat, měl by počítat s tím, že v tyto dny bude na hradě plno a hledat si raději i alternativní místo na nocleh.

Děkuji za pochopení a respektování dočasných omezení. Mimo tuto dobu je hrad volně přístupný na vlastní nebezpečí.

Nalezena nová historická kresba Templštejna

Podařilo se získat do hradních sbírek dosud zcela neznámou kresbu Templštejna. Obrázek zobrazuje hrad ze severu. Rozměr papíru 24x39cm. Kresleno inkoustem a vybarveno. Papír ruční snad z papírny z Ivančic. Na papíru jsou 2 vodoznaky. U pravého okraje je nápis “EIBENSCHITZ:” a horního okraje je ořízlá část loga pošťácké trubky. Možná arch poštovního papíru. Datováno odhadem do 2. čtvrtiny 19. století.
Hledám jakékoliv informace o použitém papíru, jeho původu a stáří. Pokud by někdo nějaký podobný papír viděl, nebo měl a věděl něco bližšího o jeho výrobci a stáří, tak mne prosím napište na email d_hamza@volny.cz další kontaktní údaje viz sekce kontakt. Za jakékoliv informace k papíru, nebo obrázku budu rád.

PF 2018

Přeji šťastné prožití vánočních svátků a všenejlepší do nového roku 2018. Všem, kteří jakkoliv pomohli s pracemi na hradě mnohokrát děkuji a třeba zase někdy v příštích letech na viděnou.

Podzimní víkend s Brontosaurem 2017

O víkendu 6.10. až 8.10. hrad opět osídlili brontosauři z ZČ HB Fénix. V sobotu proběhla pracovní akce. Byla zasypána sonda nad schodištěm a přistavěn další kamenný schod. Rozporcován jeden z vyvrácených stromů a posbíráno kamení z předního paláce.
Počasí nám přálo i přes několik drobných přeháněk, byl nádherný podzimní víkend a vládla dobrá nálada. Díky všem účastníkům za pomoc a příští rok zase na viděnou na další akci.

Ohlédnutí za výstavou v Moravském Krumlově

Ve dnech 13.7. až 30.9.2017 proběhla v Městském muzeu v Moravském Krumlově výstava věnovaná templářům a Templštejnu.  Součástí výstavy byly nálezy z Templštejna například  z depozitářů muzea z vykopávek Lichtensteinského lesníka Štencla z konce 19. století, model hradu z depozitáře Ivančického muzea, současné nálezy z hradních sbírek atd. Většina těchto předmětů nebyla dosud veřejně prezentována. Toto byla asi na dlouhou dobu jedinná možnost, jak některé předměty vidět. Vystaveny nebyly jen archeologické nálezy jako například keramické zlomky, kovové artefakty, zlomky kamenických článků atd. Vystaven byl i soubor historických pohlednic Templštejna, obraz hradu, model nebo např. historická tabule z hradu, ale i mnohé jiné předměty s vazbou na hrad. Jako připomenutí přikládám několik fotografií z již zrušené expozice.

Tradiční podzimní akce s obcí Jamoce 2017

I v letošním roce se konala již tradiční akce organizovaná obcí Jamolice pro děti, ale nejen pro ně.  Honba za pokladem proběhla v sobotu 2.9.2017. Děti společně s dospělými vyrazily v 14:00 od Jamolického rybníka, aby po cestě za hradním pokladem plnily různé úkoly.  Zhruba v 15:15 děti dorazily na hrad a úspěšně jako každý rok nalezly hradní poklad, který letos obsahoval buzoly pro všechny děti.  Poté, kdo měl zájem, mohl se zúčastnit komentované procházky po hradě po letošních archeologických výkopech. Na hradě už čekal rozdělaný ohníček, takže si všichni příchozí mohli opéci špekáček a posedět u ohníčku, u kterého nám zazpíval a zahrál na kytaru pan Pelikán z Jamolic.

I když pršelo v pátek i v neděli, tak počasí se vydařilo a nezmokli jsme. Účast byla hojná. Z Jamolic dorazilo cca 51 osob. Doufám, že i příští rok se opět setkáme v hojném počtu.

Aktuální letecké snímky – srpen 2017

Několik aktuálních leteckých fotek Templštejna, jak to tu právě vypadá.

Tábor s Brontosaurem 2017 a archologický průzkum

Od 28.7. do 12.8. probíhal na Templštejně tradiční pracovně zážitkový tábor s Brontosaury z ZČ Fénix. Součástí tábora kromě běžný prací jako pletí, pálení klestí a oblíbené trhaní pařezů byly i výkopy pro archeologický průzkum vedený panem Dejmalem z Archaia Brno. Průzkum byl prováděn v místech plánovaných stavebních úprav a konzervace zdiva. Takže byl částečně odkryt a prozkoumám prostor “brány” a plocha nad ní, tak aby bylo následně možné dokončit kamenné schodiště až na přední nádvoří a usnadnit přístup návštěvníků. Dále byly prováděny sondy v jádře hradě a bylo částečně odstraněno těleso destrukčního kužele vyvracejícího severní hradbu.

Zážitkem byly jistě i dvě bouřlivé noci, když obzvlášť při té druhé se lámaly a vyvracely stromy. Nikomu se nic nestalo a tak si všichni odvezou hlavně hodně zážitků.

V příštím roce by tábor měl opět pokračovat stejně jako archeologický průzkum. Uvidíme, co se opět podaří vše udělat a objevit nového.

Bouře na hradě lámala stromy

Silná bouře, která se prohnala hradem večer 10.8. 2017  lámala  a vyvracela stromy.  Kromě popadaných větví je přímo na hradě popadáno asi 5 velkých statných stromů, znichž některé leží přes cestu. Naštěstí bouře ani padající stromy nepoškodily hrad, jeho vybavení ani nedošlo k žádnému úrazu osob. Úklid stromů bude proveden až časem, takže žádáme návštěvníky, aby dbali své bezpečnosti při pohybu po areálu a rovněž je upozorňujeme, že některé ležící stromy omezují průchod po některých cestách.