Mesíční archiv: Červen 2018

Plán akcí a omezení pro návštěvníky v roce 2018

Předběžné termíny nejbližších plánovaných akcí na hradě v roce 2017 a 2018: 22.6. 2018 v 14:00 – bude probíhat na vyhlídce stavební obřad. Po dobu obřadu bude dočasně cca po dobu 1 hodiny uzavřen vstup na vyhlídku. Ostatní části hradu budou přístupné bez omezení. Upozorňuji, že uvedený čas je přibližný. 4. 7. 2018 – ze 4. na 5.7. bude na hradě přespávat putovní skupina dětí – cca 20 dětí 5.7.2018 – v noci z 5. na 6.7. bude na hradě […]

Nová výstava v Moravském Krumlově

Nová výstava v Městském muzeu v Moravském Krumlově, věnovaná Liechtensteinům na Moravském Krumlově. V rámci výstavy bude vystaveno i několik věcí z tematikou Templštejna z hradních sbírek, které nebyly dosud vystavovány.

Árie z opery Templáři na Moravě na zámku Valtice

24.6. v 16 hodin bude na státním zámku ve Valticích koncert výběru slavných árií a sborů z italských a českých oper. Mimo jiné zde zazní i “Templářský pochod” ze zapomenuté opery z 19. století “Templáři na Moravě” od Karla Šebory. Takže kdo má rád operu, jistě je toto zajímavý typ. Bližší info lze nalézt na oficiálních stánkách zámku Valtice: http://www.valtice.eu/martino-bortolotti-moravska-filharmonie-olomouc-jihlavsky-smiseny-pevecky-sbor-melodie/a-3215 Nebo přímo na stánkách Martino Hammerle-Bortolotti http://www.martino.at/cz/