Tajemství hradní studny

Dříve nebyl hradní vrch zarostlý jako nyní. Byl daleko víc holý, porostlý trávou, nízkými křovinami s poli kamenné suti a zříceniny hradu byly viditelné zdaleka. Lidé pěstovali daleko více domácího zvířectva než nyní a proto museli chodit na trávu i na pastvu, kde se dalo. Pást chodili často i děti, které chodily i na louky k hradu. Když se dobytek pokojně pásl sám, tak si krátily čas hrami. Rozdělávaly ohýnky, hrály si na schovávanou nebo na honěnou v hradních ruinách.
Jednou si pasáčci udělali ohníček u studny, opékali si brambory a různě se škádlili. A tak se stalo, že chlapec jménem Hlavsa vzal Lutoslavovi botu a hodil ji z rozpustilosti do studny. A bylo zle. Lutoslav byl synek z velmi chudé rodiny. Věděl, že bez boty se domů vrátit nemůže, že by byl tuze bit. Navíc jiné boty ani neměl. Začal proto usedavě plakat a volat o pomoc. Kamarádům se jej zželelo a chtěli mu pomoci. Studna však byla hluboká, že dna nebylo vidět, temná a studená. Pasáčci sehnali co měli, různé provazy, které navázali a spustili malého a hubeného Lutoslava co nejhlouběji to šlo. Dna nedosáhli a i tak Lutoslav v temném bahně šátral větví, přivázaný na chatrném provaze. Povedlo se mu botu zachytit a přitáhnout si ji a s pomocí kamarádů vylezl opět ven.
Cítil ale, že bota je nějaká těžká. Byla mokrá a plná bláta. Hned ji začal u ohýnku čistit a tu najednou zjistil, že v ní není jen bláto, ale i plno zlatých mincí. Protože měl radost, že má opět botu a nebude doma bit, tak se podělil o dukáty s kamarády. Všichni byli spokojení, jen Hlavsovi to bylo málo. Byl z bohatší rodiny a věděl, jak moc to bylo peněz. Čekal na vhodnou příležitost a hodil do studny tentokrát svoji botu.
Začal se vztekat a křičet. Co chlapcům zbývalo. Opět navázali provazy a spustili tentokrát Hlavsu do studny. Hlavsa byl ale starší a těžší než Lutoslav. Navíc provazy byly špatně navázány a tak se Hlavsa utrhl a zřítil do studny. Pasáčci se vyděsili a běželi do vesnice pro pomoc. Když přišla pomoc s provazy a pochodněmi, spustil se hospodář na dno studny. Ale studnu našel prázdnou, nebyla zde ani bota ani hoch.
Aby se nemohlo podobné neštěstí stát, nechala správa panství studnu zasypat. Hlavsu však již nikdy nikdo neviděl.

Komentáře nejsou povoleny.