Hledáme

Z dokumentačních důvodů, především jako podklad pro stavební úpravy, doklad stavebně historického vývoje i historie celé lokality, hledáme veškeré možné informace, vyobrazení, eventuálně další předměty vztahující se ke hradu. Tyto předměty budou součástí do budoucna plánované hradní sbírky. Hledáme zejména:

  • Stará zobrazení hradu
   • staré pohlednice s vyobrazením hradu
   • fotografie (do roku 1980). Snímky zdiva, celkové foto hradu atd. Fotografie z prací a akcí prováděných na hradě – např. čištění studny, výkopů atd.
   • ostatní vyobrazení – kresby, malby, rytiny, mapy atd.
  • Nalezené předměty z hradu
   • náhodné nálezy, nálezy detektorářů atd. – keramické střepy, kovové předměty, kamenické články atd.
  • Informace k hradu a lokalitě
   • informace pamětníků o dění na hradě
   • informace např. o použití prvků z hradu v minulosti na budovách v okolí – zejména kamenických článků atd.
   • zmínky v historické literatuře, tisku, lokálních kronikách nebo jiné literatuře
   • informace o výskytu chráněných rostlin nebo živočichů

Vyobrazení a předměty, o které nemáte zájem, je možné darovat vlastníkovi památky přímo na hradě. Schůzku je možno dohodnout e-mailem nebo i telefonicky.

Předměty, které si chcete ponechat, nebo jsou zabudované (např. ve stavbách)  budou evidovány, zaměřeny a bude vyhotovena jejich fotodokumentacee. Fotografie, pohlednice, tisk, zmínky v hnihách atd. – zde stačí oskenovat nebo ofotit příslušnou část a zaslat emailem. Rovněž je možné jejich ofocení provést na místě nebo zapůjčit k oskenování.

Cílem je pouze co neúplnější evidence všech informací a dokladů k hradu.

Za spolupráci předem děkuji.

Komentáře nejsou povoleny.