Dobrovolnicko – zážitkový tábor s brontosaurem 2023

Od 30.7. do 12.8.2023 se opět konal na Templštejně již 9. ročník tradičního letního dobrovolnicko – zážitkového tábora se základním článkem Hnutí Brontosaurus Fénix. Tábor byl opět určen pro mládež ve věku 15 až 26 let. Zhruba pět hodin denně se pracuje a pak účastníci prožívají hru s prvky larpu a dřevěných bitev. Letošní táborový příběh se odehrával v alternativní realitě naší doby, ve světě, kde se řád a civilizace rozpadli a svět se přeměnil v chaos, kde přežijí jen nejzdatnější.

Letos nám nepřálo počasí a letošní tábor byl zatím nejdeštivějím v historii. Nepršelo jen asi 4 dny, jinak počasí odpovídalo pozdnímu podzimu. Studené noci, ranní mlhy, vlhko, zima. I přes nepřízeň počasí se udělalo veliké množství práce o čem se může přesvědčit každý návštěvník. Kdo se nemůže přijít podívat, tak přikládám několik fotografií.

Pokračovaly každoroční opravy dřevěné vyhlídky. Letos byla opravena spodní plošina včetně prvního nástupního schodiště. Pro opravu byly použity suché borovice z vývratů, které bylo nutno nařezat, naštípat, hrubě opracovat a hlavně dopravit na štítovou hradby. Vše se nosilo v ručně, včetně kmenů z lesa za deště, takže klády byly kluzké a ještě nasáklé vodou. Jediná mechanizace byla motorová pila a akuvrtačka. Práce to byla opravdu obtížná. Výsledek však stojí jistě za to. V příštích letech budou opravy pokračovat nástupním chodníkem.

Letos jsme se soustředili na úpravu zadního nádvoří – plochy za jádrem hradu. V rámci předcházejících pracovních akcí se přemístila hromoda kamení a začal se odstraňovat kužel suti vedle nároží jádra. Během tábora se nám podařila tato plocha vyčisti a srovnat natolik, abychom mohli zakonzerovat odkrytou a z části rozpadlou hradbu jádra z 13. stolení. V ploše cca 6 m2 se podařilo chybějící zdivo dozdít a poškozené líce přespárovat, což by mělo zamezit dalšímu rozpadu spodní části hradby. Srovnaná plocha před opravenou hradbou bude opět zatravněna. I s těmito pracemi budeme v budoucnu pokračovat.

Během tábora byla vybudována pěšina mezi zadním palácem a zadním nádvořím. Od boudy lze tak projít bývalým dveřním otvorem stěnou zadního paláce a pak nově vybudovanou pěšinou v ploše bývalé severní budovy na zadní nádvoří. Nejstarší jádro hradu tak lze po vrstevnici dokola obejít, což nám hodně zkracuje komunikační vzdálenosti při stavebních pracích.

Pokračovali jsme i v dozdívání a stabilizaci zhlaví poškozené hradby jádra vedle pilířové brány. Pokračovalo nadezdívání hradby v šířce cca 2 m s tím, že se obnovil letos zejména vnitřní líc hradby. Nadezdívání nebylo velké protože tato vyvýšená část hradu je zvláště vystavena povětrnostním vlivům a tak se zde po dobu dešťů nedalo moc pracovat.

Jako přípravu budoucího pokračování prací v jádru byla provedena průzkumná archeologická sonda zjišťující co se skrývá pod kopečkem, který je nyní využíván turisty pro přístup na nejvyšší místo hradby. Do budoucna bude nutné tuto hradbu zakonzervovat a vyloučit vstup návštěvníků na toto zdivo. Předpokládá se proto se snížením terénu v návaznosi na tuto hradbu. Archologická sonda potvrdila předpoklad, že kopeček obsahuje vnitřní dělící stěnu paláce nalézajícího se v jižní části jádra. Zachycen byl jednostranný líc vnitřní stěny na celou šířku paláce s otvorem pro dveře včetně špalety. Zbytky zdiva byly archeologky zaměřeny, zakryty geotextilíí a z části zasypány do doby konzervace. V budoucnu bude toto zdivo postupně odkryto a staticky zajištěno.

K táboru už neodmyslitelně patří i pletí, odstraňování náletů a pálení odstraněné biohmoty. Vzhledem k tomu, že letos bylo účastníkům stále zima, tak bylo pálení odstraněného klestí, které se nahromadilo za celý rok, velice oblíbenou možností, jak se na chvíli usušit a zahřát.

Mimo uvedené práce se prováděly i další úklidové a udržovaní práce. Veškeré práce jsou prováděny pod dohledem památkářů, kteří nás chodí každý rok pravidelně v průběhu tábora kontrolovat.

Během tábora se udělalo velké množství práce. Všem organizátorům chci mnohokrát poděkovat za super tábor a všem zúčastněným za odvedenou práci. I vzhledem k deštivému počasí to byl opravdu výkon. Díky a za rok na shledanou snad v lepších časech.


Komentáře nejsou povoleny.