Historické fotografie

Starší fotografie pořízené přibližně v letech 1890-1960 zobrazují postupné proměnu hradu. Velice dobře jsou zřetelné jak změny vegetace. Původně nižší vegetace byla nahrazena vysokým lesem a to jak na hradním kopci, tak i v širším okolí. Současně lze sledovat degradaci zříceniny a rozpad jednotlivých zdí.

Komentáře nejsou povoleny.