Oprava štítové hradby

Součástí prací pro vybudování nové vyhlídkové plošiny bylo i základní zajištění líců štítové hradby nad přístupovými komunikacemi a schodištěm vyhlídky. Realizace zednických prací probíhala v období od července do listopadu 2014.  Zpevněny byly hrany zhlaví štítové stěny spodního stupně v celém rozsahu a horního stupně jen nad nově budovaným schodištěm na vyhlídku. Současně byly zazděny největší kaverny ve zdivu a stabilizovány líce stěn, z nichž hrozil pád kamení na přístupové cesty. Práce byly vzhledem k rozsahu zdiva, které má tloušťku přes 5 metrů a výšku až 10m, provedeny v minimálním nutném rozsahu. I tak bylo nově vyzděno přes 70 metrů krychlových kamenného zdiva.

Tyto práce byly převážně financovány z dotace z programu Rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Tyto stavební úpravy stály přibližně 420 tisíc korun.

Fotografie z postupu prací a pro ilustraci rozsahu prací i několik fotografií, jak stavu před a po úpravě zdiva.

Komentáře nejsou povoleny.