Výstavba nové hradní vyhlídky

Nová hradní vyhlídka byla vybudována na vrcholu štítové hradby. Byla budována od června 2014 do května 2015. Vyhlídka je kompletně dřevěná až na některé dlážděné kamenné plochy.Převýšení mezi začátkem přístupového schodiště a vyhlídkovou plošinu je cca 24m a vystoupáte celkem 111 schodů. Po dřevěném schodišti a jednom žebříku vystoupáte cca do výšky 10m na spodní úroveň zdiva horní části štítové stěny, kde je první dřevěná plošina. Z ní vystoupáte po žebříku délky cca 7,5m na další dřevěnou vyhlídkovou plošinu a po mezischodišti na již finální vyhlídkovou plošinu.

Tyto práce byly převážně financovány z dotace z programu Rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Výstavba vyhlídky stála přibližně 90 tisíc korun.

Fotografie z postupu prací

Komentáře nejsou povoleny.