Letní pracovně prožitkový tábor s Brontosaurem

Od 4. do 17. srpna 2019 proběhl na Templštejně tradiční pracovně zážitkový tábor s Brontosaury z ZČ Fénix. Souběžně s táborem probíhal i záchranný archeologický průzkum vedený panem Dejmalem z Archaia Brno.

Jako každý rok byl hrad vyčištěn a biomasa byla spálena. Byly vyměněny zhnilá tyčovina na vyhlídce a opraveno zábradlí. Byly opraveny a doplněny kamenné schody do jádra o 6 nových stupňů. Dále byla srovnána plocha v zadním paláci před boudou a odstraněna další část sutí z jádra. V rámci archeologického výzkumu pokračovala sondáž v prostoru brány, kde bylo nalezeno ostění vjezdu.

Děkuji mnohokrát všem účastníkům za provedení ohromného množství těžké práce. V příštím roce by tábor měl opět pokračovat. Pokud by měl někdo zájem se zůčastnit prací na hradě v rámci tábora Brontosaurů, stačí sledovat jejich stránky a přihlásit se. Předpokládá se, že tábor se bude konat opět příští rok s obdobným obsahem, jak tomu bylo letos.

Komentáře nejsou povoleny.