Letní tábor s Brontosaurem 2018 a archologický průzkum

Od 3.8. do 17.8. proběhl na Templštejně tradiční pracovně zážitkový tábor s Brontosaury z ZČ Fénix. Souběžně s táborem probíhal i záchranný archeologický průzkum vedený panem Dejmalem z Archaia Brno. V průběhu tábora byl hrad částečně opět uklizen. Byly ostříhány keře ze stěn a ploch nádvoří, vyplety mnohé plochy a tato biomasa byla spáleta.

V souvislosti s archeologickým průzkumem byly prováděny i výkopy. Byla srovnána část plochy zadního paláce, kde byla odkryta zadní štítová stěna včetně propojovacích otvorů se sousední budovou. Dále bylo provedeno odkopání části sutě v místě vyústění nového přístupového schodiště. V prostoru brány byla provedena zjišťovací sonda zachycují průběh zdiva brány pod úrovní terénu. Byly vyměněny polámané nebo zhnilé tyče na vyhlídkové plošině a doplněno zábradlí v jádře. Zkrátka se udělalo opět mnoho práce.

Děkuji mnohokrát všem účastníkům za provedení ohromného množství těžké práce, která byla stížena letos suchem a vedrem.

V příštím roce by tábor měl opět pokračovat stejně jako archeologický průzkum. Uvidíme, co se opět podaří vše udělat a objevit nového.

Komentáře nejsou povoleny.