Schválení žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci příjmu 19. kola žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 23. říjnu 2013 schváleno v NUTS II Jihovýchod 262 žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Mezi schválenými je i žádost místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko pro projekt „Hrad Templštejn v novém kabátě“, který zpracoval vlastník hradu David Hamza. Uvažovaná předběžná výše dotace je 499 950,- Kč. Projekt zahrnuje vybudování dřevěné vyhlídkové plošiny na vrcholu štítové stěny včetně přístupových žebříkových schodišť a dřevěných chodníků. Součástí prací bude i oprava poškozených částí stěny a osazení nových informačních tabulí. V listopadu pak došlo k podpisu dohody o poskytnutí dotace s SZIF Brno. Počátkem roku 2014 by mělo proběhnout výběrové řízení na prováděcí firmu, která by měla práce realizovat do listopadu 2014.

Snad se práce povede realizovat i když finance vzhledem k rozsahu prací jsou velice omezené. Jednalo by se tak o první rozsahově větší konzervační práce na hradě od jeho zániku v polovině 16. století. Snad se podaří získat i další prostředky pro pokračování dalších prací.

V současné době probíhá hledání firem, které mají s obdobnými pracemi zkušenosti a měly by o práce a účast ve výběrovém řízení zájem. Bližší informace je možné obdržet u majitele hradu.

Komentáře nejsou povoleny.