Tábor s Brontosaurem 2017 a archologický průzkum

Od 28.7. do 12.8. probíhal na Templštejně tradiční pracovně zážitkový tábor s Brontosaury z ZČ Fénix. Součástí tábora kromě běžný prací jako pletí, pálení klestí a oblíbené trhaní pařezů byly i výkopy pro archeologický průzkum vedený panem Dejmalem z Archaia Brno. Průzkum byl prováděn v místech plánovaných stavebních úprav a konzervace zdiva. Takže byl částečně odkryt a prozkoumám prostor “brány” a plocha nad ní, tak aby bylo následně možné dokončit kamenné schodiště až na přední nádvoří a usnadnit přístup návštěvníků. Dále byly prováděny sondy v jádře hradě a bylo částečně odstraněno těleso destrukčního kužele vyvracejícího severní hradbu.

Zážitkem byly jistě i dvě bouřlivé noci, když obzvlášť při té druhé se lámaly a vyvracely stromy. Nikomu se nic nestalo a tak si všichni odvezou hlavně hodně zážitků.

V příštím roce by tábor měl opět pokračovat stejně jako archeologický průzkum. Uvidíme, co se opět podaří vše udělat a objevit nového.

Komentáře nejsou povoleny.