Templštejn nominován na cenu Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.

Jako ocenění prací prováděných dosud na Templštejně byly tyto práce nominované regionálním pracovištěm NPÚ do celostátního kola v kategorii záchrana památky. Templštejn je tak jedinná památka zastupující letos jihomoravský kraj v této celostátní akci.

Výsledek by měl být znám v průběhu měsíce září. Bez ohledu na výsledek je již samotná nominace velké ocenění odborné veřejnosti.

Přehled dalších nominovaných za rok 2015 lze nalézt na stránkách NPU: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/patrimonium-pro-futuro

Komentáře nejsou povoleny.