Tradiční podzimní akce s obcí Jamoce 2017

I v letošním roce se konala již tradiční akce organizovaná obcí Jamolice pro děti, ale nejen pro ně.  Honba za pokladem proběhla v sobotu 2.9.2017. Děti společně s dospělými vyrazily v 14:00 od Jamolického rybníka, aby po cestě za hradním pokladem plnily různé úkoly.  Zhruba v 15:15 děti dorazily na hrad a úspěšně jako každý rok nalezly hradní poklad, který letos obsahoval buzoly pro všechny děti.  Poté, kdo měl zájem, mohl se zúčastnit komentované procházky po hradě po letošních archeologických výkopech. Na hradě už čekal rozdělaný ohníček, takže si všichni příchozí mohli opéci špekáček a posedět u ohníčku, u kterého nám zazpíval a zahrál na kytaru pan Pelikán z Jamolic.

I když pršelo v pátek i v neděli, tak počasí se vydařilo a nezmokli jsme. Účast byla hojná. Z Jamolic dorazilo cca 51 osob. Doufám, že i příští rok se opět setkáme v hojném počtu.

Komentáře nejsou povoleny.