Templštejn obdržel zvláštní cenu kraje

V letošním roce se Templštejn poprvé zúčastnil každoroční soutěže o nejlépe opravenou památku kraje, vyhlašované Jihomoravským krajem. Obsahem soutěže byly práce provedené v posledních dvou letech – úpravy štítové stěny s vyhlídkou a další práce v jádře.

Templštejn obdržel v hlasování celkem 842 hlasů a dosáhl na krásné 3. místo v kategorii velkých staveb (z 12 zúčastněných). V absolutním pořadí dle zaslaných hlasů dosáhl 5. místo (z 25 zúčastněných).

Templštejnu byla udělena zvláštní cena – finanční dar ve výši 25 000,-Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 11. května 2016 v krásném prostředí historické Löw-Beerovy vily v Brně.

Děkuji všem hlasujícím za zaslané hlasy a podporu Templštejna.

Bližší informace včetně celkových výsledků najdete na stránkách jihomoravské kraje na:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=302829&TypeID=2

 

“Kamínky” na Templštejně

Putovní akce nazývaná “Kamínky”, v pořadí 22.  proběhla letos na Templštejně a v jeho okolí o víkendu 6. až 8. května. Výklad prof. Ing. Klementa Rejška, CSc z Mendlovy univerzity v Brně, věnovaný v pátek geologii vedený v kamenolomu v Hrubšicích, sobotní věnovaný Templářům se odehrál na Templštejně a v neděli byla akce zakončena na pravěké lokalitě v Krumlovském lese. Počasí nám přálo, celý víkend bylo krásně slunečno. Přikládám několik fotek ze soboty na Templštejně. Účast byla hojná, výklad sledovalo současně cca 110 účastníků. Přikládám fotky, jak lze na hradě na různých místech poskládat zhruba 100 lidí i když část je mimo záběr. Výklad byl veden nejdříve na předním nádvoří, pak se přešlo pod lípy a končilo se na nejvyšším místě jádra. Děkuji organizátorům za zajímavý zážitek a v budoucnu třeba zase někdy na shledanou.

Pracovní akce s CK Kudrna 3.4.2016

Dnes  cca od 9.30 do 12.30 hodin proběhla tradiční pracovní akce s CK Kudrna. V jádře hradu se sbíral kámen a ukládal na hromady. Připravovala se tyčoviny na letní opravu vyhlídky a čistily se svahy od stařiny a výmladků. Opět se tak na hradě objevily kupy chrastí na spálení. A samozřejmě proběhl i úklid odpadků. V letošním roce nám přálo i sluníčko, takže byl příjemný slunečný jarní den. Pár fotek z průběhu akce, společné foto pomocníků a i výsledky jejich prací. Děkuji všem zúčastněným za pomoc a za rok snad opět naviděnou.

PF 2016

Vše nejlepší do nového roku 2016.

Akce s obcí Jamoce 2015

Dne 19.9.2015 proběhla na hradě akce konaná obcí Jamolice určená místním dětem. Počasí nám letos přálo a tak Jamolické děti v doprovodu dospělých vyrazily po “indiánské stezce” z Jamolic na hrad. Po cestě děti plnili různé úkoly a čekali je různé hry. Závěrem cesty byl poklad, který je čekal u hradu. Na hradě proběhlo opékání buřtíků. Děti si mohli v doprovodu rodičů prohlédnout hrad. Kdo měl zájem mohl se zúčastnit komentované prohlídky hradu  a přesvědčit se, co se za rok udělalo na hradě nového. Příští rok si snad akci opět zopakujeme.

Dny evropského dědictví 2015

V letošním roce se po třech letech hrad Templštejn opět připojil k akcím konaným ke dnům evropského dědictví. Komentovaná prohlídky hradu proběhly dne 6.9.2015.

Letní tábor s brontosaurem – 2015

Stejně jako loni proběhl ve dnech 3.-16.8. pracovně-zážitkový tábor s brontosaury z ZČ HB Fénix. V rámci pracovních akcí i přes velké vedro byl vyčištěn hrad opět od náletových dřevin, posekána tráva, byly provedeny úpravy kolem boudy a pokračovalo se i ve výstavbě kamenného schodiště. Díky organizátorům za zorganizování super akce a všem díky za pomoc a velký kus práce!
Společná fotografie účastníků a několik fotek z vyčištěného hradu.

Na hranici templářského světa

Od 2.7. do 18.9. proběhne v Muzejním a galerijním centrum ve Valašském Meziříčí výstava “Na hranici templářského světa” věnovaná působení Templářů u nás. Na výstavě by se měli objevit i věci z Templštejna.

Nové informační tabule

Na hradě byly v průběhu měsíce května instalovány 4 nové informační tabule. Umístěny jsou v jednotlivých částech hradu a obsahují schéma hradu s popisem účelu a stavební historie dané části. Zmiňují i přírodní zajímavosti místa.
Tyto 4 tabule tak rozšiřují dosavadní informace k hradu dosud dostupné ze 2 stávajících tabulí. Jedna z nich obsahuje informace o přírodní rezervaci Templštejn a další pak všeobecnou historii a obsahuje i hradní pověst.
Tabule jsou součástí prací placených z dotace.

Teambuildingová pracovní akce

Dne 16.5. proběhla další pracovní akce v rámci teambuildingku firem AUTHENTICA, GRD SERVIS, CRAFTWORK, ATTA CREATIVE, které se zúčastnilo cca 70 osob. Jako obvykle se sbíralo kamení a likvidovali kopřivy a křoviny. Přikládám pár fotek z průhěhu akce, celkové foto účástníků a některá vyčištěná místa.
Děkuji mnohokrát všem za odvedenou práci.