Schválení žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci příjmu 19. kola žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 23. říjnu 2013 schváleno v NUTS II Jihovýchod 262 žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Mezi schválenými je i žádost místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko pro projekt „Hrad Templštejn v novém kabátě“, který zpracoval vlastník hradu David Hamza. Uvažovaná předběžná výše dotace je 499 950,- Kč. Projekt zahrnuje vybudování dřevěné vyhlídkové plošiny na vrcholu štítové stěny včetně přístupových žebříkových schodišť a dřevěných chodníků. Součástí prací bude i oprava poškozených částí stěny a osazení nových informačních tabulí. V listopadu pak došlo k podpisu dohody o poskytnutí dotace s SZIF Brno. Počátkem roku 2014 by mělo proběhnout výběrové řízení na prováděcí firmu, která by měla práce realizovat do listopadu 2014.

Snad se práce povede realizovat i když finance vzhledem k rozsahu prací jsou velice omezené. Jednalo by se tak o první rozsahově větší konzervační práce na hradě od jeho zániku v polovině 16. století. Snad se podaří získat i další prostředky pro pokračování dalších prací.

V současné době probíhá hledání firem, které mají s obdobnými pracemi zkušenosti a měly by o práce a účast ve výběrovém řízení zájem. Bližší informace je možné obdržet u majitele hradu.

Brontosauři na Templštejně

Od 4. do 6. října proběhla pracovní akce se Základním článkem Hnutí Bronstosaurus Fénix Brno. I přesto, že účastníci zde v těchto studených dnech strávili dvě noci, se sešlo 12 účastníků, kteří vydatně přispěli k vyčištění areálu hradu. V rámci akcí byl pročištěn porost kolem ohniště za štítovou stěnou, části předního nádvoří, zadního paláce a části svahů. Po delší době se tak vynořily z křovin a kopřiv některé části zříceniny, které nebyly po dobu mnoha let zřetelné.

Děkuji všem mnohokrát za vydatnou pomoc a doufám, že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

28.9.2013 – 2. ročník CITO Templštejn

V sobotu 28.9.2013 proběhl 2. ročník akce s příznivci geocachingu – CITO, navazující na obdobnou akci uspořádanou v roce 2011.

Cílem prací bylo opět čištění hradní zříceniny. Byly posekány plochy uvnitř jádra hradu a dále byl částečně vyčištěn příkop před předním palácem od náletových křovin a starého roští. Nově se odkryly a zpřístupnily zajímavé scenérie plné starých stromů a skal. Viz foto:

Všem účastníkům děkuji za pomoc a těším se na setkání na dalším ročníku akce. Další cito se plánuje opět za rok v září 2014.

 

Templářská bitka na hradě – 2013

Za vydatné pomoci starších účastníků rytířského jezuitského tábora u Budkovic v týdnu od 2.8.2013 proběhly úklidové práce v areálu hradu. V rámci nich byl proveden úklid části zadního paláce včetně odstranění pařezů v ploše budoucí budovy zázemí. Jednalo se o tradiční akci, neboť akce navázala na obdobnou, proběhlou ve stejném termínu.

Stejně jako loni byl turnus tábora s názvem “Zrušte templáře” zakončen bojovou hrou s bitvou v kostýmech mezi templáři a rytíři, která proběhla v prostoru hradu i blízkém okolí.

Děkujeme za pomoc jak organizátorům, tak i všem účastníkům a těšíme se na setkání v příštím roce.

Stavební povolení

V nedávné době bylo získáno stavební povolení na úpravu stezek v areálu hradu. Tento týden byly získány zbývající stavební povolení pro plánované práce – výstavbu pomocné provozní budovy a stavebně technické zajištění hradu. Tím byla ukončena přípravná projekční činnost a bude zahájena další etapa  prací – jejich realizace. Časový průběh i rozsah bude limitován finančními i dalšími možnostmi vlastníka hradu.

Dny evropského dědictví 2012

V letošním roce se hrad Templštejn připojil k akcím konaným ke dnům evropského dědictví. Komentovaná prohlídka hradu proběhla dne 9.9.2012.

Akci zahájila ve 14.00 u informační tabule zástupkyně pořadatele – Města Moravský Krumlov, vedoucí odboru školství a kultury Ing. Marie Brücková. Ta přivítala návštěvníky a krátce přiblížila zaměření dnů evropského dědictí a jejich smysl. Další výklad poskytl na místě vlastník, který stručně zmínil historii památky, její stavební vývoj, svůj záměr do budoucna a odpověděl na dotazy návštěvníků. Poté proběhly komentované prohlídky jednotlivých částí hradu s komentářem k jednotlivým částem hradu a byly zmíněny i přírodní zajímavosti lokality.

Počasí akci přálo, byl krásný slunný den a tak i účast návštěvníků byla velká – cca po dobu 4 hodin konání akce si přišlo hrad prohlédnout  cca 150 návštěvníků.

Zpráva o akci se objevila i v říjnových Moravsko-krumlovských novinách – viz strana 4

Pozvánka na prohlídku v rámci dnů evropského dědictví 2012

Spuštění nového webu

Vítejte na nových stránkách hradu Templštejn. Některé části webu ještě nejsou dokončeny, ale usilovně na nich pracujeme. Web bude dle možností dále doplňován a do budoucna se počítá i s jazykovými mutacemi.

Středověká bitva na hradě

Dne 17.8. 2012 proběhla na hradě bitva, kterou svedli účasníci rytířského jezuitského tábora z nedalekých Budkovic. V rámci zakončení turnusu s názvem “Zrušte templáře” proběhla bojová hra, jejíž součástí byla i bitva mezi templáři a ostatními rytíři v prostorách Templštejna a v blízkém okolí.

Vlastní bitvě předcházela pomoc starších účastníků tábora, kteří uklízeli hrad a pomáhali s čištěním zadního palace.  Děkujeme za pomoc.

První pracovní akce na hradě

Dne 15.10.2011 se uskutečnila první pracovní akce s účastí dobrovolníků od koupě hradu novým majitelem. Akce byla pořádána jako  pracovní “event” s fanoušky geocachingu. Sešlo se cca 40 lidí, kteří vyčistili od náletové zeleně prostor jižního paláce a přilehlé plochy nádvoří a svahů. Počasí akci přálo, byl krásný slunný den.

Po této akci, následovaly do spuštění webu další, podobné, za účasti jak jednotlivců, tak skupin.  Ze skupin můžeme jmenovat např. členy  o.s. Templák, účastníky akce cestovní kanceláře Kudrna nebo mládež s tábora Tovaryšstva Ježíšova.

I díky pomoci všech těchto dobrovolníků se podařilo vyčisti jádro hradu a postoupit opět o krůček kupředu v údržbě hradu.

Všem mnohokrát děkujeme a díky za jakoukoliv pomoc.

V případě zájmu o pomoc s pracemi na hradě je možné kontaktovat majitele hradu. Každá pomoc bude vítána.

Změna majitele hradu

Dne 25.5.2011 byl zapsán do katastru nemovitostí jako nový majitel Ing. David Hamza. Hrad Templštejn s přilehlým pozemkem koupil od státu – Lesů České republiky s.p.

Nový majitel následně zahájil na hradě udržovací práce, které směřují k jeho vyčištění a postupné konzervaci památky. O tom zda se to daří, se může každý seznámit při návštěvě hradu.